Címkeellenőrzés

Az élelmiszerek jelölése (1)Tovább a magyarázathoz >>, azaz a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás 

Hogy mitől jó egy élelmiszer címkéje(2)Tovább a magyarázathoz >> 

Kereskedelmi szempontból természetesen attól, hogy eladja a terméket, vagyis figyelemfelkeltő, hatékony reklámanyag és szerepel a csomagoláson egy-két, a márkára jellemző információ, amely alapján a fogyasztó az ismételt vásárlása során rövid időn belül, jobb esetben pedig azonnal felismeri, mint azt a bizonyos lila tehenet vagy a piros pöttyöket. 

Jogi szempontból pedig attól jó egy címke, vagy a felragasztott matrica, hogy minden kötelező tájékoztatást megad a fogyasztó számára az adott élelmiszerrel kapcsolatban, mégpedig a saját anyanyelvén 

A csomagolás célja, hogy megvédje a terméket és annak minőségét a szennyeződésektőlkártevőktőlfénytől és hőhatásoktól, a nedvességtől, továbbá biztosítsa a korrekt tájékoztatást és reklámértékkel bírjon.  

Alapkövetelmény a tisztességes tájékoztatásaz élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás semmilyen tekintetben nem lehet megtévesztő 

  • Nem ruházható fel olyan hatással vagy tulajdonsággal, amellyel az nem rendelkezik.  
  • Nem sugallhatja azt, hogy az adott élelmiszer különleges tulajdonságokkal rendelkezik, ha a szóban forgó tulajdonságokkal minden hasonló élelmiszer rendelkezik, különösen bizonyos összetevők és/vagy jelenlétének vagy hiányának kifejezett kiemelésével 
  • Nem lehet félrevezető oly módon, hogy a termék megjelenése, a leírás vagy a képi ábrázolások a fogyasztó számára egy bizonyos élelmiszer vagy összetevő jelenlétét sugallják, noha valójában az élelmiszer egyik természetes alkotóelemét vagy szokásosan felhasznált összetevőjét más alkotóelemmel, illetve összetevővel helyettesítették. 

A kötelező adatok felsorolása: alapkövetelmény a rendelet 9. cikkében meghatározott információk közlése. 

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásnak pontosnak, egyértelműnek és a fogyasztók számára könnyen érthetőnek kell lennie. 

Az élelmiszerek jelölése kapcsán megemlítendő alaprendeletek:  

178/2002/EK(2002.január28.) rendelet  

1169/2011/EU(2011.október25)rendelet 

A rendelet alkalmazásaA végső fogyasztónak vagy a vendéglátásnak és közétkeztetésnek szánt valamennyi élelmiszert e rendeletnek megfelelő tájékoztatásnak kell kísérnie. 

Az élelmiszerek reklámozására is alkalmazni kell! 

Felelősség: Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásért felelős élelmiszer- vállalkozó az a vállalkozó, akinek neve vagy cégneve alatt az élelmiszert forgalomba hozzák, vagy ha ez a vállalkozó nem letelepedett az Unió területén, akkor az élelmiszert az uniós piacra behozó importőr. 

A kötelező adatok feltüntetése: Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatást feltűnő helyen kell megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, jól olvashatók(3)Tovább a magyarázathoz >> és adott esetben letörölhetetlenek legyenek. Nem rejthetik el, tehetik kivehetetlenné, vonhatják el róluk a figyelmet vagy szakíthatják meg azokat más írott vagy képi anyaggal vagy bármilyen egyéb közbeiktatott anyaggal.  

Jogszabály írja elő a minimális betűméretet és azt is, hogy mely adatoknak kell egy látómezőben(4)Tovább a magyarázathoz >> lenniük.  

Az általános jelölési kötelezettségeken felül egyéb, termékspecifikus előírásokat is figyelembe kell venni a termékek jelölésének, pl. csokoládé vagy gyorsfagyasztott termék, ökológiai gazdálkodásból származnak-e az összetevői stb.  

Hamarosan érkezik a FOP(5)Tovább a magyarázathoz >> tápértékjelölési forma, amely megkönnyíti a vásárók tudatos döntését.  

Az Európai Bizottság megerősítette azon szándékát, hogy javasolni fogja a csomagolás elülső részén található tápértékjelölés kötelező feltüntetését az EU-ban. Jelenleg ez a jelölés önkéntes; egységes, egyszerű tájékoztató formátumra van szükség 

Hogy elkerülje a jelölési hibákat, bízza szakértőnkre a termék címkéjének megtervezését, amely kiterjed a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményekre, betűméretre, valamint a grafikai lehetőségekre is.  

Az 1169/2011/EU rendelet, valamint a termékspecifikus irányelvek figyelembevételével az ÖKOSYS Zrt szakértője elkészíti a magyar nyelvű címke tervét (igény szerint angol, német nyelvről fordítással) a megbízó információi alapján. 

A szakértő elvégzi a már kész címkék tartalmi ellenőrzését is, melynek elengedhetetlen feltétele az élelmiszergyártó által rendelkezésre bocsátott gyártmánylap vagy termék specifikáció, mely minden olyan adatot tartalmaz, amely az ellenőrzés során vizsgálatra kerül.  


Magyarázat

[1] „jelölés”: élelmiszerre vonatkozó bármilyen szöveg, adat, védjegy, márkanév, ábra vagy szimbólum, amelyet az élelmiszert kísérő vagy arra vonatkozó csomagoláson, dokumentumban, megjegyzésben, címkén, gyűrűn vagy galléron helyeznek el.

[2] „címke”: valamely élelmiszer csomagolására vagy tárolóedényére írt, nyomtatott, másolt, azon jelölt, dombornyomott vagy bélyegzett, illetve a csomagoláshoz vagy a tárolóedényhez csatolt mindenfajta felirat, jelölés, jel, kép vagy más leíró jellegű anyag.

[3] „olvashatóság”: a tájékoztatás fizikai megjelenése, amely a tájékoztatást vizuálisan hozzáférhetővé teszi a lakosság számára, és melyet számos paraméter határoz meg, többek között a betűméret, a betűköz, a sorköz, a betűvonal-vastagság, a betűszín, a betűtípus, a betűk szélességének és magasságának aránya, az anyag felülete, valamint a betűk és a háttér közötti kontraszt.

[4] „látómező”: a csomagolás összes olyan felülete, amely egy nézőpontból olvasható.

[5] FOP = Front of Pack, azaz a csomagolás elülső részén a kötelező tápértékjelölésnek az előrecsomagolt élelmiszerek jelölésén való feltüntetésekor azon a következő információkat lehet megismételni:

    1. az energiatartalom; vagy
    2. az energiatartalom és a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, a cukortartalom, valamint a sótartalom.

Címkeellenőrzési szolgáltatás igénybevétele

3 + 5 = ?