Jelenlegi pályázati lehetőségek

Magyar Falu Program GINOP – 8.3.5-18. GINOP – 4.1.4-19. GINOP Plusz-1.2.1-21 VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21
 

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése (Hitelprogram)

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása  

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

üzlet bővítés, építés “A” hitelcél: technológiai korszerűsítés, termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek technológiafejlesztés élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

(új eszközök, gépek beszerzése, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése)

infrastrukturális és ingatlan beruházás
eszközbeszerzés tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
képzés “B” hitelcél: célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek képzési szolgáltatások igénybevétele borászati üzemek fejlesztése

(új eszközök, gépek beszerzése, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése)

eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
ingatlanvásárlás megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

1.GINOP Plusz-1.2.1-21: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

 • Támogatási kérelmet benyújthatnak azok a vállalkozások:
  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
 • Támogatható tevékenységek:
  • Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
  • Képzési szolgáltatások igénybevétele
  • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Megvalósítási helyszín: Budapest kivételével Magyarország egész területén
 • A támogatást igénylő legfeljebb két megvalósítási helyszínt jelölhet meg.
 • Benyújtási időszak:
  • benyújtási szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 19.
  • benyújtási szakasz: 2021. október 11. – 2021. október 18.
  • benyújtási szakasz: 2022. január 10. – 2022. január 17.
   • Csak mikrovállalkozások és azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet a harmadik szakaszban, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.
 • Igényelhető támogatás mértéke:
  • 10 000 000 – 629 300 000 Ft
 • A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.
 • Saját forrás: Legalább 25% mértékben (Az elszámolható költségek legalább 25 %-át igazolt saját forrásból kell fedezni)
 • Igényelhető előleg: 100%, maximum 629 300 000 Ft
 • A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

2. VP 3-4.2.1-4.2.2.-1-21 – Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

 • Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak.

        Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

 1. célterület Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
  • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése.

2. célterület Borászati üzemek fejlesztése

  • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése.

             A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen:

  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

– Támogatást igényelhetők köre:

 • Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

 1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
   • támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

„Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.”

   •      a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

   • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik
   • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul

A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

 1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
   • támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

„Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.”

„Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.”

   •  a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
   • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

   • támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
   • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
   • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

 A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében nincs lehetőség.

– A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után.

– A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

– Területi korlátozása: a projekt megvalósítási területe Magyarország.

– Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

– Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

 • Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
 • Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
 • Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

– A támogatás összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió Ft.

– A támogatás mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):

 • a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
 • a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

– A támogatás intenzitása függ a vállalkozás típusától, a beruházás méretétől és a támogatás típusától.

3. Kistelepülési üzletek támogatása: 2000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepülésen napi fogyasztási cikket értékesítő üzletek létrehozásának és/vagy működésének támogatása

 • A támogatás egyedi kérelem alapján a kistelepülésen működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett üzlet kialakításához, fejlesztéséhez, valamint az üzlet fenntartása érdekében szükséges foglalkoztatási költségek csökkentéséhez igényelhető.
 • A támogatáshoz minden esetben önerő is szükséges.
 • Támogatható tevékenységek:

a, Az üzlet

  • külső és belső felújítása, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is,
  • bővítése, építése,
  • akadálymentesítése.
 • Támogatás mértéke: Az elszámolható költség legfeljebb 80%-a, de legfeljebb 50 millió forint.
 • Fenntartási kötelezettség: A támogatás igénylése esetén a kedvezményezett vállalja, hogy az üzletet a támogatott tevékenység megvalósításától számított 5 évig üzemelteti.

b, Eszközbeszerzés

  • ami a kiskereskedelmi tevékenység (az üzlet felszerelése) és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás (közösségi tér, postai szolgáltatás, vény nélküli gyógyszer forgalmazás) folytatásához szükséges. Ilyen lehet különösen a berendezési bútorzat, melegen tartó eszköz, hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztőgép, pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licenc díj) beszerzése
 • Támogatás mértéke: Az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 12 millió forint. Ebben a körben elszámolhatóak az előírt nyilvánossággal (kötelező arculati elemekkel) kapcsolatos költségek is.
 • Fenntartási kötelezettség: A támogatás igénylése esetén a kedvezményezett vállalja, hogy az üzletet a támogatott tevékenység megvalósításától számított 5 évig üzemelteti.

c, Képzés

  • ami az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt

 d, Ingatlanvásárlás

  • a támogatott üzletnek helyet adó ingatlan adásvétel (a vételár támogatása)
 • Támogatás mértéke: legfeljebb a vételár 50%-a, de legfeljebb 5 millió forint.
 • Fenntartási kötelezettség: A támogatás igénylése esetén a kedvezményezett vállalja, hogy az üzletet a támogatott tevékenység megvalósításától számított 5 évig üzemelteti.

e, Munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás

  • Az üzletben alkalmazott személy munkabéréhez kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás.

4.GINOP – 8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése (Hitelprogram):

„A” hitelcél:
„Célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők.”

 • Megvalósulási helyszín: Közép-Magyarországi régió kivételével Magyarországon
 • Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú kölcsön.
 • Kölcsön összege:
  • Minimum 1 millió Ft – Maximum 150 millió Ft
   • Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét, több kérelem benyújtása esetén együttesen értendő.
 • Kezdő, illetve KATA adózású vállalkozások által igényelhető hitel, illetve több kérelem benyújtása esetén a hitelek együttes összege maximum 25 millió Ft lehet
 • Hitelkérelem benyújtásának ideje: 2018. szeptember 10-től 2021.  június 30-ig
 • Saját forrás: A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 5%-a a 2020. évi LVIII. törvény 34.§-ának (9) pontjában meghatározott ágazatok esetében, (kivéve szerencsejáték, fogadás) egyéb esetben 10%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia szükséges.
 • Kamat: 0%

„B” hitelcél:

„A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása, amelyekre e Termékleírás alapján a költségek elszámolhatóak.”

 • Megvalósulási helyszín: Közép-Magyarországi régió kivételével Magyarországon
 • Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú forgóeszköz típusú kölcsön.
 • Kölcsön összege:
  • Minimum 1 millió Ft – Maximum 80 millió Ft
   • Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át.
 • Hitelkérelem benyújtása: 2020. június 12-től 2021. június 30-ig
 • Saját forrás: A saját forrás minimálisan elvárt mértéke 0%.
 • Kamat: 0%

5.GINOP – 4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása:

„Önállóan támogatható a 8 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.”

 • Önállóan támogatható tevékenységek

            Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

  • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
  • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
  • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
  • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

              Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

  • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
  • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 • projekt területi korlátozása:
  • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek
  • A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen található 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat. (Közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető. Egy megvalósítási helyszínen a közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszerrel ellátott épület vagy épületcsoport fejlesztése valósítható meg.)
 • Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
 • A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
 • Kérelem benyújtásának határideje: 2019. november 11. 9.00 órától 2021. június 30. 10:00 óráig
  • a hatodik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása június 15. 10 órától 2021. június 30. 10 óráig lehetséges

PÁLYÁZATI ADATEGYEZTETŐ

1 + 6 = ?