VP 3-4.2.1-4.2.2.-2-21

ÉLELMISZERIPARI ÜZEMEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

 

– Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak.

          A, Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

 1. célterület Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése.
 • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések)

     2. célterület Borászati üzemek fejlesztése

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések)

       B, Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen.

energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • technológiai folyamatok, gépek, berendezések, energetikai korszerűsítése

megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

– Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése
 • a felhívás „A” pontjában foglalt önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak: telepi infrastruktúrafejlesztés, infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése, ingatlan vásárlás

– Támogatást igényelhetők köre:

 • Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás (beleértve mg.-i őstermelő, családi gazdaság, szövetkezet, termelői csoport, termelői szervezet, szociális szövetkezet) amennyiben:

 

 1. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége ANNEX I. termék feldolgozására irányul
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik

A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás (beleértve mg.-i őstermelő, családi gazdaság, szövetkezet, termelői csoport, termelői szervezet, szociális szövetkezet) amennyiben:

 

 1. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez ANNEX I. (0806 10 90,2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel
 2. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul
 3. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi forma keretében nincs lehetőség.

– A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után.

– A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

– Területi korlátozása: a projekt megvalósítási területe Magyarország.

– Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

– A támogatást igénylő a felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozik.

– Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

 • Első szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.
 • Második szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
 • Harmadik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.
 • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 29. – 2021. október 12.
 • Ötödik szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 25.
 • Hatodik szakasz: 2022. január 26. – 2022. február 8.

– A támogatás összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft

– A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):

 • a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a;
 • a nem közép-magyarországi az összes elszámolható költség 50%-a.

– A támogatás intenzitása függ a vállalkozás típusától, a beruházás méretétől és a támogatás típusától.

PÁLYÁZATI ADATEGYEZTETŐ

3 + 1 = ?