Termék és technológiai innovációk, trendek

Főbb témák a májusi workshopon:

-fermentáció kontra ecetes-lé

-új élelmiszerek: adalékanyagok, fehérjék

(rovar vs. gomba), és kapcsolódó technológiák

-dúsított élelmiszerek

-clean labelling

-aromák

…és minden, ami a kötelező, valamint önkéntes jelöléssel kapcsolatos témát érint a fentiekkel összefüggésben.

Időpont:

május 23. kedd

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail-cím stb. Ezen hozzájárulás nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag a Nyilatkozattevő hozzájárulásával történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható.

Jelentkezési lap „Élelmiszer & Címke” - Május

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.