Információk a jelentkezésről

A jelentkezés a programot megelőzően írásban, a szakal.eva@okosys.hu e-mail címre küldött levélben lemondható vagy átruházható!

A jelentkezés lemondási feltételei:

  • a program időpontja előtt 14 naptári napnál korábban történő lemondás esetén a jelentkezési díj 0%-a fizetendő;
  • a program időpontja előtt 8-14 naptári nappal történő lemondás esetén a jelentkezési díj 25%-a fizetendő;
  • a program időpontja előtt 4-7 naptári nappal történő lemondás esetén a jelentkezési díj 50%-a fizetendő;
  • a program időpontja előtt 0-3 naptári nappal történő lemondás esetén a jelentkezési díj 100%-a fizetendő;
  • távolmaradás esetén a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszautalni.

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail-cím stb. Ezen hozzájárulás nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag a Nyilatkozattevő hozzájárulásával történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható.

Jelentkezési lap „Élelmiszer & Címke” - Január

4 + 2 = ?