Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

Felhívás célja

Alapvető cél a vállalkozások épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása: az energetikai korszerűsítést a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászárócsere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése (megújuló energiaforrás hasznosításával, vagy korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezések használatával), illetve a világítási rendszerek korszerűsítése, valamint megújuló alapú villamosenergia-termelés révén lehet elérni.
Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek
➢ fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez;
➢ korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gázkibocsátását, kivéve azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is megújuló fűtési rendszert alkalmaznak.

Támogatható tevékenységek

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése:
Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.
Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.

b) Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő
épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítése:
Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tetőfelülvilágító, tetősík ablak, homlokzati kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

a) A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható. Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni.

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

a) Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia- megtakarítást eredményeznek. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében kizárólag az épület elektromos hálózatának olyan felújítása támogatható, ami kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns (kiváltandó energiahordozó) – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének fedezésére  szolgáló rendszerek beépítése támogatható. Az épületcsoport olyan egymáshoz közel eső épületek együttese, melyeket már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően vagy legkésőbb a fejlesztés megvalósulása által egy közös hő- és/vagy
villamos energetikai rendszer lát el.
A háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer támogatása visszwatt védelem kiépítésével lehetséges.
Kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének
részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre.
Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezetiés tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való
kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és
telepítése.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett
épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából. Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló.

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergiaellátásához támogatott a 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre kerülhet elhelyezésre.
Napelemes rendszer telepítése esetén a „Megújuló energiafelhasználás növelését célzó
tevékenységek pontban foglalt hőszivattyú rendszerek alkalmazására” irányuló projektelem
megvalósítása kötelező.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre. Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése; – a hőszivattyú primer és szekunder oldalának kialakítása, beüzemelése; – Geothermal Heat Response test; – monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; – a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.

Támogatásban részesíthető rendszertípusok:
– Földhő-víz hőszivattyús rendszer;
– Levegő-víz hőszivattyús rendszer.

B. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése.
E tevékenység kizárólag az ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK/Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése b) projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.
Támogatott olyan mozgatható vagy fix kizárólag külső árnyékolók alkalmazása, amelyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne. A szerkezeteket az adott homlokzati oldalon egységes módon szükséges alkalmazni.

A projekt végrehajtása

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 12 hónap, legkésőbb 2023. július 31.

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelem benyújtásának feltételei

Támogatási kérelmet nyújthatnak be olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások:
– amelyek legalább három lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
– éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
– amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

A támogatás összege, mértéke, típusa

– minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft
DE!! az igényelt támogatási összege nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét
– támogatás intenzitása: 90%
– típusa: visszatérítendő támogatás → bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik

Előleg

– kötelező (mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén 100 %)

Benyújtás határideje

– 2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig

PÁLYÁZATI ADATEGYEZTETŐ

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.