Címkeellenőrzés

Az élelmiszerek jelölése (1)Tovább a magyarázathoz >>, azaz a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás 

Hogy mitől jó egy élelmiszer címkéje(2)Tovább a magyarázathoz >> 

Kereskedelmi szempontból természetesen attól, hogy eladja a terméket. Figyelemfelkeltő, hatékony reklámanyag és szerepel a csomagoláson egy-két, a márkára jellemző információ. Ezek alapján a fogyasztó az ismételt vásárlása során rövid időn belül, jobb esetben pedig azonnal felismeri, mint azt a bizonyos lila tehenet vagy a piros pöttyöket. 

Jogi szempontból pedig attól jó egy címke, vagy a felragasztott matrica, hogy minden kötelező tájékoztatást megad a fogyasztó számára az anyanyelvén.

Ha érdekli a téma vegyen részt a tematikus workshopjainkon…

A csomagolás célja, hogy megvédje a terméket és annak minőségét a szennyeződésektőlkártevőktőlfénytől és hőhatásoktól, a nedvességtől, továbbá biztosítsa a korrekt tájékoztatást és reklámértékkel bírjon.  

Alapkövetelmény a tisztességes tájékoztatásaz élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás semmilyen tekintetben nem lehet megtévesztő 

  • Nem ruházható fel olyan hatással vagy tulajdonsággal, amellyel az nem rendelkezik.  
  • Nem sugallhatja azt, hogy az adott élelmiszer különleges tulajdonságokkal rendelkezik, ha a szóban forgó tulajdonságokkal minden hasonló élelmiszer rendelkezik, különösen bizonyos összetevők és/vagy jelenlétének vagy hiányának kifejezett kiemelésével 
  • Nem lehet félrevezető oly módon, hogy a termék megjelenése, a leírás vagy a képi ábrázolások a fogyasztó számára egy bizonyos élelmiszer vagy összetevő jelenlétét sugallják, noha valójában az élelmiszer egyik természetes alkotóelemét vagy szokásosan felhasznált összetevőjét más alkotóelemmel, illetve összetevővel helyettesítették. 

A kötelező adatok felsorolása: alapkövetelmény a rendelet 9. cikkében meghatározott információk közlése. 

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásnak pontosnak, egyértelműnek és a fogyasztók számára könnyen érthetőnek kell lennie. 

Az élelmiszerek jelölése kapcsán megemlítendő alaprendeletek:  

178/2002/EK(2002.január28.) rendelet  

1169/2011/EU(2011.október25)rendelet 

A rendelet alkalmazása

A végső fogyasztónak vagy a vendéglátásnak és közétkeztetésnek szánt valamennyi élelmiszert e rendeletnek megfelelő tájékoztatásnak kell kísérnie. 

Az élelmiszerek reklámozására is alkalmazni kell! 

Felelősség: Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásért felelős élelmiszer- vállalkozó az a vállalkozó, akinek neve vagy cégneve alatt az élelmiszert forgalomba hozzák, vagy ha ez a vállalkozó nem letelepedett az Unió területén, akkor az élelmiszert az uniós piacra behozó importőr. 

A kötelező adatok feltüntetése: Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatást feltűnő helyen kell megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, jól olvashatók(3)Tovább a magyarázathoz >> és adott esetben letörölhetetlenek legyenek. Nem rejthetik el, tehetik kivehetetlenné, vonhatják el róluk a figyelmet vagy szakíthatják meg azokat más írott vagy képi anyaggal vagy bármilyen egyéb közbeiktatott anyaggal.  

Jogszabály írja elő a minimális betűméretet és azt is, hogy mely adatoknak kell egy látómezőben(4)Tovább a magyarázathoz >> lenniük.  

Az általános jelölési kötelezettségeken felül egyéb, termékspecifikus előírásokat is figyelembe kell venni a termékek jelölésének, pl. csokoládé vagy gyorsfagyasztott termék, ökológiai gazdálkodásból származnak-e az összetevői stb.  

Hamarosan érkezik a FOP(5)Tovább a magyarázathoz >> tápértékjelölési forma, amely megkönnyíti a vásárók tudatos döntését.  

Az Európai Bizottság megerősítette azon szándékát, hogy javasolni fogja a csomagolás elülső részén található tápértékjelölés kötelező feltüntetését az EU-ban. Jelenleg ez a jelölés önkéntes; egységes, egyszerű tájékoztató formátumra van szükség 

Hogy elkerülje a jelölési hibákat, bízza szakértőnkre a termék címkéjének megtervezését, amely kiterjed a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményekre, betűméretre, valamint a grafikai lehetőségekre is.  

Az 1169/2011/EU rendelet, valamint a termékspecifikus irányelvek figyelembevételével az ÖKOSYS Zrt szakértője elkészíti a magyar nyelvű címke tervét (igény szerint angol, német nyelvről fordítással) a megbízó információi alapján. 

A szakértő elvégzi a már kész címkék tartalmi ellenőrzését is, melynek elengedhetetlen feltétele az élelmiszergyártó által rendelkezésre bocsátott gyártmánylap vagy termék specifikáció, mely minden olyan adatot tartalmaz, amely az ellenőrzés során vizsgálatra kerül.  

Ha érdekli a téma vegyen részt a tematikus workshopjainkon…


Magyarázat

[1] „jelölés”: élelmiszerre vonatkozó bármilyen szöveg, adat, védjegy, márkanév, ábra vagy szimbólum, amelyet az élelmiszert kísérő vagy arra vonatkozó csomagoláson, dokumentumban, megjegyzésben, címkén, gyűrűn vagy galléron helyeznek el.

[2] „címke”: valamely élelmiszer csomagolására vagy tárolóedényére írt, nyomtatott, másolt, azon jelölt, dombornyomott vagy bélyegzett, illetve a csomagoláshoz vagy a tárolóedényhez csatolt mindenfajta felirat, jelölés, jel, kép vagy más leíró jellegű anyag.

[3] „olvashatóság”: a tájékoztatás fizikai megjelenése, amely a tájékoztatást vizuálisan hozzáférhetővé teszi a lakosság számára, és melyet számos paraméter határoz meg, többek között a betűméret, a betűköz, a sorköz, a betűvonal-vastagság, a betűszín, a betűtípus, a betűk szélességének és magasságának aránya, az anyag felülete, valamint a betűk és a háttér közötti kontraszt.

[4] „látómező”: a csomagolás összes olyan felülete, amely egy nézőpontból olvasható.

[5] FOP = Front of Pack, azaz a csomagolás elülső részén a kötelező tápértékjelölésnek az előrecsomagolt élelmiszerek jelölésén való feltüntetésekor azon a következő információkat lehet megismételni:

    1. az energiatartalom; vagy
    2. az energiatartalom és a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, a cukortartalom, valamint a sótartalom.

Címkeellenőrzési szolgáltatás igénybevétele

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.