Nagy összegű pályázati lehetőség élelmiszeripari üzemeknek, borászatoknak és állattartó telepeknek

Már elérhető „A feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása” című pályázat tervezete, amellyel mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztések, valamint kapcsolódó zöld beruházások megvalósításáért igényelhetnek támogatást azon őstermelők, egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok, amelyek legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek.
A felhívás keretében támogatásra jogosult vállalkozásként értelmezendő a mezőgazdasági őstermelő, az őstermelők családi gazdasága, a szövetkezet, a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a szociális szövetkezet és a vadásztársaság is.

Pályázók köre
Mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:
– Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

Támogatható TEAOR
– TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez, kivéve a TEÁOR 1020
(halfeldolgozás és tartósítás) alá tartozó tevékenységek
– TEÁOR 109

Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. §. (2) bekezdés c) pontja szerint kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású kedvezményezett nyújthat be.

Kizáró okok
– azonos megvalósítási hely esetén a Vidékfejlesztési Program VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívása, vagy VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott projekt megvalósítását. Ezen előírás alól kivételt képeznek azon kedvezményezettek, akik a támogatói okiratukat 2023. szeptember 1-jén vagy azt követően vették kézhez
– adott beruházási elem tekintetében, amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról
szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet alapján támogatásban részesült

– a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,
– nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
– a KAP-RD04a-RD04b-2-24 kódszámú „Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása” című felhívás keretében már támogatásban részesült és végleges támogatási okirattal rendelkezik;

Támogatható tevékenységek

1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása

A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése (A TEÁOR 1020 /halfeldolgozás és tartósítás/ alá tartozó tevékenységek kivételével.)

1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
• Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
• Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
• Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok beszerzése a
felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembevételével.
• A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
• A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések)

2. Borászati üzemek fejlesztése:
• Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
• Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységhez
kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
• Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembevételével.
• A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek,
építmények építése, kialakítása, bővítése.

• A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

3. Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)
• Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
• A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
• A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
• A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
• Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembevételével.

B) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése:
mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhezkapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás:
• Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan annak készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
• Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
• Mezőgazdasági termék értéknövelésnek tevékenységéhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok), beszerzése a
felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembevételével.
• A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
• A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások.

2. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemekben: termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységek.
• Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének
csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);

• Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése,
hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek
energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
• Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek stb.);
• Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése
(Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
Az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelését végző üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati, takarmányipari, illetve egyéb mezőgazdasági termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
• Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény
részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
o napkollektorok alkalmazása,
o biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,
o geotermikus energia használata,
o biogáz termelés,
o napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló
berendezést is),
o szélenergia felhasználása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek
• telepi infrastruktúra fejlesztése;
• az egyéb mezőgazdasági és/vagy takarmányipari és/vagy élelmiszeripari- és/vagy
borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a
vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs
rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
• ingatlan vásárlása, a felhívás 9.4. pontjában rögzített felső korlát
figyelembevételével.

Nem támogatható tevékenységek
• a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
• mezőgazdasági erő- és munkagépek és személygépjárművek, pickupok beszerzése;
• 1. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;

• használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és
göngyöleg beszerzése;
• folyékony bioüzemanyag előállítása
• megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás megújuló hidrogénből előállított villamosenergiatermelésre irányuló beruházáshoz

Megvalósítási hely: Országos

Igényelhető támogatás mértéke: minimum 200 millió Ft,
• az 1. célterületen maximum 5 milliárd Ft,
• a 2. célterületen maximum 1 milliárd Ft.
Több célterületre irányuló támogatási kérelem esetén az igényelhető támogatás együttesen maximum 5 milliárd Ft lehet.

Támogatás intenzitása: 50-70%
• az 1. célterületen az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
• a 2. célterület A) pontja esetében („Energiahatékonyság javítására vonatkozó
tevékenységek”) az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a.
• a 2. célterület B) pontja („Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

Előleg: max. a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 500 millió Ft-ig

Kérelem benyújtási ideje: 2024. július 30 – 2025. március 17. (4 szakasz)

Megvalósítási idő: 36 hónap

Fenntartási idő: 5 év

Elszámolások: többszöri

Felmerült kérdések esetén keressen minket bizalommal!